Utvecklas som chef med feedback på riktigt!

”Vill vi förstå andra bättre behöver vi börja resan hos oss själva.
Det är först när du förstår dig själv och dina reaktioner som du kan förstå andra bättre”.

 

Att göra en 360 feedback analys handlar om att hjälpa dig att få en insikt i ditt beteende i olika situationer, se dina drivkrafter och utmaningar i livet och arbetet och få ett hälsofrämjande liv och arbetsliv.

En 360 feedback analys ger dig kreativ och riktigt feedback här och nu. Vilket beteende har jag? Hur kommunicerar jag? Vad stressar mig? Hur ser andra på mig?

Efter 360 feedback analysen lägger vi upp en plan kring vad du behöver göra för att utvecklas i ditt ledarskap. Stor vikt läggs sedan på att följa upp och se vilket resultat det blev.

360 feedback är ett effektivt sätt att kunna uppnå positivt resultat snabbt!

Vi är använder oss av och är certifierade i Extended Disc som verktyg. Läs mer här.

Resultatet från 360 feedback kan leda till:

 • utvecklat ledarskap
 • bli medveten om dina styrkor och drivkrafter
 • bli medveten om vad som tar energi
 • få en förståelse för vad som stressar mig
 • få ett bättre självförtroende och självkänsla
 • få insikt och förståelse för hur andra ser mig

Upplägg

 • Individuell coaching
 • Du behöver sätta av 15 minuter till att göra analysen
 • 2 timmar för att gå igenom analysen med coach och göra en plan.
 • Därefter uppföljning efter 1 månad.
 • Fler uppföljningar kan därefter bokas valfritt.

Kontakta mig

Ring

073 - 22 810 88

E-post

info@halsoklivet.se

Besöksadress

Förrådsgatan 6

642 60 Malmköping