Medarbetarutveckling

 

Livs- och karriärprogram för invidider att hitta rätt i livet och i karriären!

I samarbete med KarriärCoacherna erbjuder jag medarbetarutveckling i hela Mälardalen, Nyköping, Eskilstuna, Västerås och Katrineholm.

Programmet livs- och karriärcoaching handlar inte nödvändigtvis om att klättra i karriären utan mer om att hitta balansen i livet, finna arbetsglädje och motivation.
Jag är övertygad om att när människor är på rätt plats blir det rätt för alla.

Livs- och karriärcoaching är en tjänst för dig behöver ha en förändring i livet eller karriären, ökad motivation och arbetsglädje.
Du funderar kanske på att byta karriär men vet inte till vad, eller så vill du ha hjälp att ta nästa steg i livet.

 

Livs- och karriärprogrammet hjälper till:

 • att behålla och motivera personalen 
 • vid återgång i arbete efter sjukskrivning
 • som ett erbjudande till anställda som står inför förändringar (omorgansiationer, uppsägning etc)
 • och är ett utmärkt komplement till utvecklingssamtalen
 • att stödja individ att hitta rätt i livet och karriären

Innehåll

 • Nulägesanalys: kartläggning av var jag står idag
 • Extended DISC-analys – vilka är mina styrkor och vad gör mig motiverad
 • Självinsikt: vem är jag och vilka är mina personliga egenskaper
 • Vad kan jag: kompetens och resursinventering
 • Värderingar och intressen
 • Vad vill jag (Vision och framtid)
 • Handlingsplan, mål och delmål
 • Uppföljning

Upplägg
Vi träffas personligen och ibland via telefon eller Skype, två till tre månader vid 7-8 tillfällen,
c a 1,5 timme per gång. Du får alltid en hemuppgift till nästa tillfälle.

Tystnadsplikt råder alltid om inte annat är överenskommet.

Välkommen att kontakta mig för mer information eller offert!

Kontakta mig

Ring

073 – 22 810 88

E-post

info@halsoklivet.se

Besöksadress

Förrådsgatan 6

642 60 Malmköping