Kommunikation och bemötande

När vi möter personer som vi uppfattar som svåra att kommunicera med kan flera saker hända:

 • Vi har svårare att få kontakt
 • Missförstånd uppstår lättare
 • Vi lyckas inte påverka personen
 • Vi retar oss på personens beteende och sätt att kommunicera

Genom att förstå vårt eget sätt att kommunicera och agera kan vi även förstå hur vi tolkar de personer vi möter. Genom att ha en stor insikt om oss själva kan vi även, genom kommunikationsstrategier, närma oss andra och skapa en god kommunikation.

Extended DISC är ett effektivt verktyg för att skapa en självinsikt kring beteende och
kommunikation.
Extended DISC ger ett bra utgångsläge för att se vilket beteende vi själva har och hur vi kan
utveckla det. Det ger en tydlig bild av vad som driver oss som individer och hur vi kan
utvecklas.

Detta är ett bra verktyg att använda för att kunna samarbeta och undvika konflikter!

Extended disc kan hjälpa till med:

Självinsikt

 • Vad driver mig?
 • Varför får jag inte vissa saker gjorda
 • Varför är vissa situationer så enkla för mig?

Förstå andra

 • Varför upplever andra samma situation på ett annat sätt än jag?
 • Varför blir jag stressad och inte andra?

Strategier för att skapa goda relationer

 • Hur kan jag genom små hävstångsinsatser skapa goda och långvariga relationer?

Teamet

 • Hur skall vi använda våra talanger
 • Saknar vi någon kompetens i företaget
 • Hur kan vi på ett naturligt sätt kompensera för det som saknas?

Upplägg

 • För arbetsgruppen
 • Heldag
 • Alla får individuellt göra en Extended disc analys innan teamutvecklingsdagen och får sen behålla sin egen analys.
 • Vi går igenom vilka drivkrafter och utmaningar som finns i gruppen och lägger upp en plan hur man vill jobba när det är som bäst.
 • Läs mer om Extended disc här

Kontakta mig

Ring

073 - 22 810 88

E-post

info@halsoklivet.se

Besöksadress

Förrådsgatan 6

642 60 Malmköping