Chef- och medarbetarstöd vid sjukskrivning

För att få ner sjukskrivningstalen så erbjuder jag företag, chefs- och medarbetarstöd, hjälp med effektiv rehabilitering och Framtidsplanering.

Framtidsplanering är ett sätt att snabbt och effektivt, komma till avslut med en sjukskrivning, förebygga sjukskrivningar och spara tid och pengar.
Med framtidsplanering tittar jag på helheten, både ur arbetsgivarperspektiv och medarbetarperspektiv och även arbetssituationen och livssituationen, för att kunna få ett effektivt och hållbart resultat framåt.
Målet är win-win för både arbetsgivare och medarbetare.

Vad innebär Framtidsplanering?
Det innebär att jag hjälper dig som arbetsgivare och medarbetare att bl a:

 • se till att individen snabbare kommer ur en sjukskrivning
 • se till att öka individens motivation för rehabilitering
 • stötta den som är sjukskriven
 • stötta vid kontakt med försäkringskassan och andra aktörer
 • stötta dig som arbetsgivare så att du är med i rehabiliteringsprocessen hela vägen
 • stötta dig som arbetsgivare så att du kan lägga tid och energi på det vardagliga arbetet
 • förebygga att individer blir sjukskrivna 

Hur går det till?

 • Ett möte bokas individuellt med medarbetarens närmaste chef för att sätta förutsättningarna.
 • Ett möte bokas sedan individuellt med medarbetaren för att sätt förutsättningarna.
 • Därefter bokas ett flerpartssamtal med chef och medarbetare för att informera vad målet är och hur upplägget ska se ut.
 • Sen sätts Framtidsplaneringen i gång med medarbetaren.
 • Uppföljning med chef hålls kontinuerligt tills man har nått målet.

Varför ska du välja just mig vid chefs- och medarbetarstöd?

Under ca 20 år har jag coachat arbetslösa och sjukskrivna personer och sett vilket stort behov av stöd både företag och individer behöver för att både förebygga men också få ner sjukskrivningar.
Med empati och ödmjukhet har jag en förståelse för det mindre företagets arbetsbörda kring sjukskrivna och individers oroliga och stressiga situation både i livet, i jobbet och ekonomiskt.
Att också vara en helt utomstående person, kunna lyssna på helheten och inte döma, gör att individer blir mer trygga och mer ärliga med vad man tänker och tycker.

För mig är det väldigt viktigt att arbeta med helheten hos medarbetaren, både livet och jobbet för att komma ur en sjukskrivning.
Jag tror på det personliga mötet.
Att det är när vi får beskriva nuläget för någon som lyssnar och bryr sig om, som vi kan skapa inre motivation och göra det som vi egentligen vet att vi bör göra.

Välkommen att kontakta mig för mer information eller offert!

Kontakta mig

Ring

073 - 22 810 88

E-post

info@halsoklivet.se

Besöksadress

Förrådsgatan 6

642 60 Malmköping